Mediation

handenConflicten worden efficiënt opgelost door bemiddeling
Conflicten kosten tijd, geld en ergernis.
Daarom wilt u zo snel mogelijk van een conflict af. U kunt natuurlijk naar de rechter stappen of een arbitrageprocedure starten. Mediation is een aantrekkelijker alternatief.
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die zich in de dagelijkse praktijk bewijst door een hoge slagingskans.
Het gaat sneller en tegen veel lagere kosten in vergelijking tot juridische procedures.
Het resultaat is een verbeterde relatie en het herstelt wederzijds vertrouwen.

Mediation: samen conflicten oplossen
Conflicten kunnen worden opgelost. Maar hoe doe je dat, als je niet meer met elkaar in gesprek bent en men zich terugtrekt achter juridische standpunten? Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij een neutrale derde, de mediator, het onderhandelingsproces tussen partijen begeleidt.
Het doel is om met elkaar een oplossing te bereiken. Verstoorde communicatie wordt weer op gang gebracht. Standpunten maken plaats voor belangen. Creatieve oplossingen worden bespreekbaar.

Waarom mediation?
Mediation resulteert altijd in een oplossing die past bij uw belangen. Bemiddeling is daarom een aantrekkelijk alternatief voor het oplossen van uw conflict. De voordelen maken dit duidelijk:
– Korte procedures met een snelle oplossing in het verschiet
– Kosten- efficiënt. Beide partijen betalen in principe 50% van de kosten
– Partijen bepalen zelf de oplossing. Er wordt niets opgelegd.
– Win-win situatie in plaats van escalatie
– Conflict komt niet in het openbaar
– De ontwrichte relatie wordt hersteld en kan zelfs verbeteren

Welke soorten conflicten?
Mediation kan bij ieder soort conflict worden toegepast. Zakelijke geschillen, arbeidskwesties, bestuursgeschillen, familiezaken, burenruzies enzovoorts. Hoekema vindt de zakelijke deskundigheid van de mediator doorslaggevend voor de oplossing van complexe problemen. Vandaar dat er, gelet op de achtergronden van het kantoor, een voor de hand liggende voorkeur is voor conflicten in de financiële sfeer. Hoekema, Mediation & Conflictmanagement, is gespecialiseerd in: arbeidsgeschillen – vennootschappelijke zaken – bedrijfsconflicten – verzekeringskwesties – belastingzaken -onroerend goed zaken – echtscheidingen – erfrechtelijke kwesties
Als business mediator is Hoekema actief in diverse sectoren; van zakelijke dienstverlening, midden- en kleinbedrijf tot ambachtelijke bedrijven. Ook wordt door particulieren regelmatig een beroep op Hoekema gedaan.
Daarnaast heeft Hoekema de laatste jaren naam gemaakt als echtscheidingsbemiddelaar.

Wilt u meer weten?
Met een vakbekwame en neutrale aanpak begeleidt Hoekema steeds meer partijen bij het vinden van een oplossing voor hun geschil. Mocht u onverhoopt in een conflict verzeild raken, neem dan hier contact met ons op. Hoekema bemiddelt graag om tot de oplossing te komen.